Värmekamera

Vi på Warmcel har tillgång till inspektionskamera och utför värmefotografering(thermografering)  av eran fastighet med kommentarer och åtgärdsprogram för bästa åtgärd.