Isolering

Välkommen till Warmcel Dalarna. Vi erbjuder lösullsisolering med cellulosafiber. Effektivt och miljövänligt!

Om företaget

WARMCEL är ett Engelskt företag med säte i Wales. Generalagenten i Sverige är Warmcel i Skandinavien AB.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om isolering med Warmcel. Inhämta gärna en kostnadsfri offert!


spacer

Isolera med Warmcel Cellulosafiber i Dalarna

Vi isolerar med WarmCel – ett snabbt växande isoleringsmaterial som är effektivt, säkert och miljövänligt. Tekniken kallas cellulosa isolering. Vi är typgodkända, och befinner oss i Dalarna.

Vad är WarmCel?

WARMCEL består av cellulosafiber från återvunnet papper behandlat med en blandning av oorganiska salter som skyddar mot brand, mögel mm.

Fibern

Cellulosafibern i WARMCEL kommer från återvunnet tidningspapper. För att göra en korrekt miljöbedömning av WARMCEL är det därför viktigt att undersöka alla de tillsatser och kemikalier som används vid tidningstillverkning och trycksvärtan själv. Detta är extra viktigt i dessa tider då många andar typer av fibrer ifrågasätts om deras hälsopåverkan vid inandning.

Trycksvärta till exempel, har varit problematiskt även om det har varit en klar trend att nya miljövänliga lösningar har blivit allt vanligare. Idag är det t.ex. många skrivare som använder vattenbaserat bläck. Men eftersom trycksvärtan utgör 0,002 % av ett pappers vikt kan aldrig de luftburna koncentrationerna vid installation med WARMCEL bli annat än försumbara. Det samma gäller för alla andra komponenter i papperstillverkningsprocessen.

Salter

Bor är ett grundämne som vi dagligen får i oss genom mat och dricksvatten. Eventuella överskott som vi får i oss gör sig kroppen av med utan problem. I Teorin kan en kraftig överdos vara dödlig för människor (som vanligt bordssalt) men trots vida bruk inom industrin finns inga rapporter om förgiftning. En WARMCELs installatör utan munskydd andas in bor under en 8 timmars arbetsdag motsvarande en tiondel av hans normala borintag genom mat och dryck under en dag.

Gips

Gips är ett av de vanligaste materialen som används idag välkänt för sin goda eldbeständighet vilket också är anledningen till att gips ingår i WARMCEL. Det finns två typer av gips hemi-hydrat och di-hydrat. Det är di-hydrat som används i WARMCEL på grund av att den innehåller mer vatten än hemi-hydrat. Detta ger den utmärkta brand hämmande egenskaper.